+371 26173284

Pakalpojumi uzņēmumiem

Legal en

Legal en

tew

twe

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana darbiniekiem

Aizsardzība darbiniekiem nelaimes gadījumā!

Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir personu apdrošināšanas veids, kurš paredz apdrošināšanas atlīdzību traumas gadījumā, ja tās rezultātā ir gūts savainojums, vai iestājusies paliekoša invaliditāte vai nāve. Šo apdrošināšanu var iegādāties gan atsevišķi, gan iekļaut savā dzīvības apdrošināšanas līgumā. Standarta riski kas tiek segti:

  • Nelaimes gadījumā gūtā trauma vai kaulu lūzums. Tiek izmaksāta atlīdzība, kuras apmērs atkarīgs no traumas smaguma un apdrošinātās summas.
  • Nelaimes gadījumā iestājusies paliekoša invaliditāte. Tiek izmaksāta atlīdzība, kuras apmērs atkarīgs no invaliditātes grupas un apdrošinātās summas.
  • Nāve nelaimes gadījuma rezultātā. Tiek izmaksāta atlīdzība, kuras apmērs vienāds ar apdrošinājuma summu.

Ja Tev ir vienlaicīgi apdrošināta gan dzīvība, gan nelaimes gadījumi, tad polisē norādītajiem labuma guvējiem tiek izmaksātas abas summas. Šo apdrošināšanu noteikti jāapsver, ja Tavs darbs vai hobijs ir ar paaugstinātu risku vai Tev nebūs pieejama sociālā palīdzība darba nespējas un traumu gadījumā. Svarīgi ir padomāt par saviem bērniem, jo pusaudži vecumā līdz 18 gadiem visbiežāk gūst traumas.

 

Veselības apdrošināšana darbiniekiem

Iegādājoties kolektīvo veselības apdrošināšanu darbiniekiem, uzņēmuma vadība pasargās tos no neplānotiem ārstēšanās izdevumiem, veicinās savlaicīgu profilaksi (profilaktiskā vakcinācija, ambulatorā rehabilitācija, savlaicīgas ārstu konsultācijas), vienlaicīgi izmantojot šim apdrošināšanas veidam likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides.

Citi pakalpojumi

Visi apdrošināšanas veidi!

 

Mēs nodrošinam ikvienam esošajam un potenciālajam klientam kvalitatīvas konsultācijas, augsta līmeņa apkalpošanu un līguma slēgšanu visos apdrošināšanas veidos. Piedāvājam sekojošus apdrošināšanas veidus:

  • OCTA
  • KASKO
  • Īpašuma apdrošināšana
  • Privātpersonu civiltiesiskā apdrošināšana
  • Ceļojumu apdrošināšana
  • Privātpersonu veselības apdrošināšana

Piedāvājam OCTA, KASKO un ceļojumu apdrošināšanu iegādāties internetā mūsu mājaslapā www.letapolise.lv. Detalizētu informāciju par visiem pakalpojumiem skaties mūsu mājaslapā www.financebroker.lv

SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers"
Reg. No: 40003438358
Bank: SWEDBANK
Bank account: LV33HABA0001408049593
Email: office@financebroker.lv
Phone No: +371 67613810
Legal address: Rīga, Tukuma iela 6,
LV-1002, Latvija

Entrust your insurance questions to professionals and apply for a free market comparison!

I want to receive