+371 26173284

Privātuma politika

Informācija par Pārzini:

Mūsu nosaukums ir SIA "Apdrošināšanas un finanšu brokers", reģistrācijas numurs: 40003438358, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002. Korespondences adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002 vai elektroniskā pasta adrese info@financebroker.lv.

SIA "Apdrošināšanas un finanšu brokers" Personas datu aizsardzības speciālists ir Gints Puškundzis (gints.puskundzis@gmail.com)

Personas dati - informācija, kas attiecas uz fiziskām personām, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. Lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret jums kā klientu, mums ir nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrēta, skaidri definēta un likumīga mērķu sasniegšanai.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu apdrošināšanas pakalpojumus.

Mums - SIA "Apdrošināšanas un finanšu brokers" (turpmāk tekstā - AFB) ir īpaši svarīgi apstrādāt Jūsu personas datus kārtīgi un atbildīgi. Mēs tos apstrādājam saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajām prasībām un Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR).

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Jums piemērotāko pakalpojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citām uzņēmumu vietnēm vai pakalpojumiem, kuriem ir sava privātuma politika un personas datu apstrādes prakse. Šādos gadījumos mēs iesakām iepazīties ar konkrētu uzņēmumu datu apstrādes politiku.

Kādam mērķam AFB apstrādā Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu sniegt kvalitatīvus un personalizētus apdrošināšanas pakalpojumus. Mēs esam apņēmušies regulāri uzlabot un pilnveidot mūsu pakalpojumu kvalitāti. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sniegtu apdrošināšanas pakalpojumus, atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un jautājumiem, izpildītu līgumus un veiktu citas līdzīgas funkcijas. Mēs izmantojam savus datus, lai pildītu pienākumus, kas izriet no normatīvo aktu prasībām, piemēram, lietotāju identifikācijas un datu drošības nodrošināšanai, kā arī krāpšanas novēršanai un izmeklēšanai.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šim nolūkam ir:

Kur mēs iegūstam jūsu personas datus?

Mēs iegūstam jūsu datus tieši no jums. Datus var iegūt arī pakalpojumu sniegšanas gaitā (datus var iegūt no dažādiem publiskiem reģistriem, piemēram, CSDD, LTAB).
Jūsu personas datus apstrādā AFB darbinieki, kuriem ir tiesības strādāt ar personas datiem.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šim nolūkam ir:

Kādi dati tiek apstrādāti?

Jūsu datu apstrāde ir saistīta ar mūsu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu. Jūsu dati tiek iegūti darījumu laikā. Mēs apkopojam tikai tādus datus, kas attiecas uz konkrētās apdrošināšanas pakalpojuma izmantošanu vai citu konkrētu likumīgu mērķi. Jūs sniedzat par sevi informāciju AFB, piemēram, kad pieprasāt pakalpojumus.

Mūsu apkopotie personas dati ietver:

Personas datu apstrādes apjomu nosaka AFB sniegtā pakalpojuma specifika.

Kam mēs nododam jūsu personas datus?

Lai sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu, AFB sadarbojas ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ar apdrošināšanas sabiedrībām. Apdrošināšanas sabiedrībām Jūsu personas dati tiek nodoti uz sadarbības līguma pamata. Tāpat AFB nodod jūsu personas datus attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus, piemēram: VID, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošināšanas birojam. AFB Jūs personas datus apstrādā ES ietvaros. Taču, ja nepieciešams pārsūtīt datus ārpus ES vai EEZ, mēs nodrošinām pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni, saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātiem standarta līguma noteikumiem.

Kādas ir Jūsu, kā mūsu klienta tiesības?

Jums ir tiesības pārbaudīt par jums uzkrāto informāciju, prasīt koriģēt nepareizus vai nepietiekamus datus, kā arī pieprasīt izdzēst novecojošus datus vai informāciju, ja dati vairs nav nepieciešami attiecīgajam apstrādes nolūkam.

Kā tiek aizsargāti jūsu personas dati?

Mēs aizsargājam jūsu personas datus, ievērojot īpašu piesardzību un izmantojot piemērotas datu aizsardzības metodes. Metodes ietver provaktīvu un reaģējošu risku pārvaldību, ugunsmūru izmantošanu, piekļuves kontroles un drošības sistēmas, kontrolētu piekļuvi un lietotāju tiesību piešķiršanu, kā arī uzraudzību, lietotāju prasmju nodrošināšanu, apmācot AFB darbiniekus, kuri iesaistīti personas datu apstrādē, tāpat novērtējot un rūpīgi izvēloties AFB sadarbības partnerus.

Kā mēs saglabājam jūsu datus un atjaunojam tos?

Mēs glabājam Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi Jūs esat mūsu klients. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams. Pēc klientu attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no veida, lietošanas mērķa un likumā noteikto informācijas glabāšanas termiņa. Glabāšanas periodi var būt pamatoti ar līgumu ar Klientu, AFB likumīgām interesēm vai piemērojamiem normatīviem aktiem (piemēram, likumi par grāmatvedību, aizliegumu, civiltiesībām utt.).
Datu glabāšanas laikā mēs ievērojam likumā noteiktās prasības.
Mēs vēlamies uzglabāt mūsu rīcībā esošos jūsu personas datus tā, lai tie būtu precīzi un aktualizēti, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos informāciju. Tāpēc aicinām Jūs regulāri pārbaudīt, vai Jūsu dati ir atjaunoti, precīzi un nekavējoties paziņot mums, ja Jūsu personas datos ir notikuši kādi grozījumi.

Jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar mums rakstot uz e-pastu: info@financebroker.lv , vai zvanot Nr. +371 6 7613810

SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers"
Reģ. Nr.: 40003438358
Banka: SWEDBANK
Bankas konts: LV33HABA0001408049593
E-pasts: office@financebroker.lv
Telefona nr.: +371 67613810
Juridiksā adrese: Rīga, Tukuma iela 6,
LV-1002, Latvija

Uztici apdrošināšanas jautājumus profesionāļiem un piesakies bezmaksas tirgus salīdzinājumam!

Vēlos saņemt